Vidimantas Butautis (inžinierius) atsakingas:
už Kultūros centro ir kaimų padalinių elektros ūkį, šilumos ūkį ir šildymo įrangos priežiūrą, gaisrinę saugą;
visų darbuotojų darbų saugą ir sveikatą; visų patalpų, žiūrovų salės, scenos rekuperaciją, šildymą, vėdinimą,
geriamo ir techninio vandens tiekimą, nuotekas, gaisrinę automatiką, apsauginę ir gaisrinę signalizaciją,
ryšius, interneto tiekimą; kilnojamos ir stacionarios apšvietimo ir įgarsinimo aparatūros, scenos kėlimo-
nuleidimo mechanikos priežiūrą, remontą, reglamentus, patikras, sertifikatus.
Organizuoja kasmetinius šilumos punkto, šildymo-šaldymo sistemos, vandentiekio, vėdinimo, elektros
energijos tiekimo, ryšių, ugnies gesintuvų, matavimo ir prietaisų laboratorinius patikrinimus. Veda paskaitas
ir moko darbuotojus saugiai dirbti su elektros prietaisais ir įrengimais, prireikus naudotis ugnies gesintuvais
ir gaisriniais hidrantais, kilus pavojui evakuoti žiūrovus, lankytojus.


Juozas Šešelgis (ūkvedys-vairuotojas) atsakingas:
už Kultūros centro ir kaimų padalinių patalpų, baldų, dekoracijų priežiūrą ir stovį; dekoracijų ir baldų
montavimą-demontavimą, pergabenimą iš vienų patalpų į kitas reikiamas erdves; prižiūri patalpas,
sanitarinius mazgus, atlieka smulkų remontą; nuolat prižiūri teritoriją, tvarko aplinką; prižiūri, tvarko,
ruošia techninei apžiūrai Kultūros centrui priklausančią transporto priemonę, rūpinasi jos saugumu.