Atgal

2023 metai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 II KETVIRTIS:   1 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 I KETVIRTIS:   1 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 1  2

2022 metai

VEIKLOS PLANAS  1   

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 IV KETVIRTIS:   1  2

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 III KETVIRTIS:   1 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 II KETVIRTIS:   1 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 I KETVIRTIS:   1 

2021 metai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  1    2

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2021 III KETVIRTIS:   1 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2021 II KETVIRTIS:   1 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2021 I KETVIRTIS:   1 

2020 metai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 IV KETVIRTIS:   1  2  3  4  5

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 III KETVIRTIS:   1  

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 II KETVIRTIS:    

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 I KETVIRTIS:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10

2019 metai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2019 IV KETVIRTIS

FINANSINĖ BŪKLĖS ATASKAITA 2019 IV KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2019 III KETVIRTIS

FINANSINĖ BŪKLĖS ATASKAITA 2019 III KETVIRTIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2019 II KETVIRTIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2019 I KETVIRTIS  

Finans. būklės ir veiklos rezult. ataskaitos 
Finans. ataskaitų rinkinys 
Aiškinamasis raštas 

2018 metai

TARPINES FINANSINES ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS pagal 2018 06 30 duomenis
AIŠKINAMASIS RAŠTAS pagal 2018 03 31 duomenis   1   2

2017 metai

2017 TARPINES FINANSINES ATASKAITOS

Finansinės ataskaitos (pagal 2017 09 30 duomenis):
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinės ataskaitos (pagal 2017 06 30 duomenis):
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinės ataskaitos (pagal 2017 03 31 duomenis):
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 metai

TARPINES ATASKAITOS

Veiklos ataskaitos 

Finansinės ataskaitos (pagal 2016- 12-31 duomenis):
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS (už 2016 m.)

Finansinės ataskaitos (pagal 2016-06-30 duomenis):
Finansinė ataskaita
Finansavimo sumos

Finansinės ataskaitos (pagal 2016-03-31 duomenis):

Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita

2015 metai

TARPINES ATASKAITOS