Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas: Joniškio kultūros centras
Juridinio asmens kodas: 190574241
Buveinės adresas: Žemaičių g. 14, Joniškis, LT-84143
Joniškio kultūros centre paskirta
duomenų apsaugos pareigūnė Jolita Zigmantienė: tel. 8 426 53475,
el. p. jkckultura@gmail.com

JKC renkamų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės