Atgal

2018 metų komandiruotės

Eil.

Įsakymo data ir  Nr.

Komandiruotės laikotarpis

Vykusio asmens pareigybė Komandiruotės tikslas, vieta/ maršrutas 00000000

2019 metų komandiruotės