Personalo paieška

Atgal
  • Teatro režisierius (-ė)
           (vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“)
           Pareigybės lygis – A2.                   
           1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  5,93.
           Pareigybė reikalinga vadovauti mėgėjų teatrui, režisuoti ir padėti organizuoti kultūros renginius.
          Teatro režisierius turi atitikti šiuos reikalavimus:
          1. turėti aukštąjį teatrinį išsilavinimą, privalumas – praktiniai įgūdžiai šioje srityje;
          2. išmanyti teatrinio kolektyvo darbo specifiką, teatro meno ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo scenoje           
          galimybes;
          3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti kolektyvo veiklą, būti kūrybingu, pareigingu, komunikabiliu.
          
          CV siųsti jkckultura@gmail.com iki 2021 m. gruodžio 31 d.