Personalo paieška

Atgal
  • Teatro režisierius (-ė) (vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“)
           Pareigybės lygis – A2.                   
           1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,79.
           Pareigybė reikalinga vadovauti mėgėjų teatrui, režisuoti ir padėti organizuoti kultūros renginius.
           Teatro režisierius turi atitikti šiuos reikalavimus:
             1. turėti aukštąjį teatrinį išsilavinimą, privalumas – praktiniai įgūdžiai šioje srityje;
             2. išmanyti teatrinio kolektyvo darbo specifiką, teatro meno ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo scenoje       galimybes;
             3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti kolektyvo veiklą, būti kūrybingu, pareigingu, komunikabiliu.
  • Dailininkas (-ė)   
          Pareigybės lygis – A2. 1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,79. 
          Pareigybė skirta rengti Centro renginių reklamą ir scenografiją. 
          Dailininkas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
            1. turėti darbo kultūros srityje patirties, organizacinių gabumų, būti kūrybingu, pareigingu, komunikabiliu; 
            2. mokėti dirbti kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, naudotis naujomis ryšio priemonėmis. 
  •  Apšvietimo technikas (-ė) 
           Pareigybės lygis – B, 0,5 etato, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,68.         
           Pareigybė skirta rengti vykstančių renginių apšvietimui. 
           Apšvietimo technikas turi atitikti šiuos reikalavimus:
             1. turi turėti darbo patirties kultūros srityje, organizacinių gabumų, būti kūrybingu,  pareigingu, komunikabiliu;
             2. mokėti dirbti kompiuteriu, skaitmeniniu apšvietimo pultu;
            3. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.
  •  Komunikacijos ir rinkodaros specialistas (-ė)
           Pareigybės lygis – A2, 1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,84.         
           Pareigybė skirta kurti Centro viešųjų ryšių ir įvaizdžio strategiją, organizuoti Centro teikiamų paslaugų reklamą. 
           Komunikacijos ir rinkodaros specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
             1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
             2. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
           3. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis;
             4. išmanyti informacijos teikimo žiniasklaidai tvarką ir taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

          CV siųsti jkckultura@gmail.com