Personalo paieška

Atgal
  • Teatro režisierius (-ė) (vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“)
           Pareigybės lygis – A2.                   
           1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  5,93.
           Pareigybė reikalinga vadovauti mėgėjų teatrui, režisuoti ir padėti organizuoti kultūros renginius.
           Teatro režisierius turi atitikti šiuos reikalavimus:
             1. turėti aukštąjį teatrinį išsilavinimą, privalumas – praktiniai įgūdžiai šioje srityje;
             2. išmanyti teatrinio kolektyvo darbo specifiką, teatro meno ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo scenoje       galimybes;
             3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti kolektyvo veiklą, būti kūrybingu, pareigingu, komunikabiliu.
  • Dailininkas (-ė)   
          Pareigybės lygis – A2. 1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  6,4. 
          Pareigybė skirta rengti Centro renginių reklamą ir scenografiją. 
          Dailininkas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
            1. turėti darbo kultūros srityje patirties, organizacinių gabumų, būti kūrybingu, pareigingu, komunikabiliu; 
            2. mokėti dirbti kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, naudotis naujomis ryšio priemonėmis. 

           

          CV siųsti jkckultura@gmail.com