Apie mus

Joniškio kultūros centras yra juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras veikia vadovaudamasis 2018 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registe įregistruotais 2018 m. gegužės 17 d.  Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-118 patvirtintais nuostatais.  

Joniškio kultūros centras vykdo veiklą Joniškio mieste bei dešimtyje skyrių Joniškio rajono teritorijoje: Gataučių, Kriukų, Skaistgirio, Jakiškių, Kirnaičių, Lieporų, Maldenių, Rudiškių, Satkūnų, Bariūnų.

Joniškio kultūros namai, kaip įstaiga, įkurta 1948 m.  Daugiau nei du dešimtmečius Kultūros namai veikė tai vienose, tai kitose kultūros renginiams nepritaikytose patalpose.

1970 m. pastatytas dabartinis kultūros centro pastatas.

Joniškio kultūros centras turi 4 kultūros renginiams pritaikytas sales: didžiąją salę (scena, 448 vietos) bei tris kamerines, pritaikytas parodoms – II a. salė (nedidelė scena, 100 vietų), fojė „Po palme” (80 vietų), repeticijų salė (50 vietų) bei du grimo kambarius.

Nuo 2013 m. prie Joniškio kultūros centro veikia lauko estrada (su 4 pagalbinėmis patalpomis) ir 400 sėdimų vietų.


Misija:

sudaryti sąlygas Joniškio rajono savivaldybės aptarnaujamos teritorijos kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą, visuomenę. 

Joniškio kultūros centro veiklos prioritetai numatomi kasmet įstaigos veiklos planuose.

Vizija:

daugiafunkcis Kultūros centras, orientuotas į kintančius vietos bendruomenių kultūrinius poreikius, telkiantis jas puoselėti kultūrinę saviraišką bendradarbiaujant, savo veikla inovatyvus, dinamiškas ir atviras pokyčiams, lanksčiai dirbantis įvairiose erdvėse bei situacijose. Galerija