JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ
VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
  2018 m.  vidurkis 2019 m.  IVketvirčio vidurkis
Pareigybės  Darbuotojų Vidutinis mėnesinis Darbuotojų Vidutinis mėnesinis
pavadinimas skačius nustatytasis skačius nustatytasis
    (paskirtasis) darbo   (paskirtasis) darbo
    užmokestis, EUR   užmokestis, EUR
Direktorė 1 984,42 1 1534,51
Teatro režisierius 2 785,13 2 1081,25
Dailininkas 2 760,11 2 1055,30
Meno vadovas 12 347,70 10 535,00
Renginių režisierius 10 599,78 10 834,72
Valytojas 7 296,87 7 416,30

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Darbo apmokėjimo sistemos 1 ir 2 priedai