Joniškio kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr.

 Pareigybė

 Etatų skaičius

 Darbuotojų skaičius

2018 m. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Eur, ct). Indeksuotas koeficientu 1,289 

2019 m. IV-o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur, ct)

1

Direktorė

1

1

1289,49

1534,51 

2

Teatro režisierius

2

2

995,88

1081,25 

3

Dailininkas

2

2

973,52

1055,30

4

Meno vadovas

6,5

11

835,44

925,40

5

Renginių režisierius

9,0

10

847,23

927,46

6

Akomponuotojas

0,75

2

939,36

1020,70 

7

Garso operatorius

1,5

2

785,64

865,00

8

Valytoja

5,75

9

515,60

555,00

`