Joniškio kultūros centro istorija

Joniškio kultūros namai, kaip visuomeniniams renginiams skirta salė, žinomi Joniškyje nuo 1947-ųjų.
Joniškio kultūros namų, kaip institucijos, įkūrimo data laikoma 1948-ųjų metų rugpjūčio 27 d. (tai pagrindžia Šiaulių regioniniame valstybės archyve aptikto Joniškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto posėdžio protokolo Nr. 27 duomenys: Joniškio kultūros namai jau turėjo direktorių, penkis atlyginimus gaunančius tarnautojus, Kultūros namų veiklą kontroliuojančią tarybą, biudžetą).

Daugiau informacijos „Joniškio kraštas. Enciklopedinis žinynas“, 244−248 p., 2011