VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „BENDRAAMŽIAI“

Atgal

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „BENDRAAMŽIAI“

Vadovė režisieriaus padėjėja Rasa Ripskienė

„Bendraamžiai“ yra  nuolatiniai  įvairių  respublikinių teatro švenčių  bei  festivalių  dalyviai ir  laureatai.  Ne  kartą  joniškiečių  spektaklius  rodė  respublikinė  televizija. 

Jaunimas  sėkmingai  gastroliavo  Estijoje,  Vokietijoje,  Šveicarijoje,  Danijoje,  Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje.
Teatro režisierius, aktoriai ir visas kūrybinis kolektyvas, tapo Lietuvos  liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondo  apdovanojimo „Aukso paukštė” laureatais ir pripažinti geriausiu vaikų teatru ir teatro vadovu už  2007 m.

Patys  „Bendraamžiai“  taip  pat  rengia  tarptautinius ir respublikinius vaikų ir jaunimo  teatrų festivalius, kūrybines stovyklas.Teatre dažniausiai repetuojami keli spektakliai,visus metus dirbama su  paruošiamąja  grupe. Nuo 1990 metų teatre  veikia pasaulėjautos ir meno suvokimo studija, vyksta užsiėmimai kitose sekcijose. 

1994  metais buvo suburta Joniškio teatro  „Bendraamžiai“  draugija. Teatre  pastatyta  net  dešimt  spektaklių,  kurių  dramaturgija  gimė  čia,  teatre.

„Bendraamžių“  teatras − ateinančios  į  gyvenimą  kartos  teatras,  todėl  ir  pagrindinė  tema  jungianti  visus  spektaklius − jaunų  žmonių  susidūrimas  su  juos  supančiu  pasauliu.  Šio  teatro,  kaip  ugdymo  institucijos,  pagrindinis  tikslas − puoselėti  jaunuose  žmonėse  kūrybiškumą  ir  meilę,  formuoti  poreikį  kultūriniam, dvasiniam  gyvenimui.

 


Galerija