RUDIŠKIŲ SKYRIUS

FOLKLORO ANSAMBLIS RUDBALA"  
Vadovės Ingrida Buožiuvienė, Elena Karnišauskienė
Joniškio kultūros centro Rudiškių skyriaus folkloro ansamblis įkurtas 1976 m. „Rudbala"  vardas suteiktas 2001 m. Ansamblis vienija žmones, mylinčius muziką ir dainą. Savo repertuaru siekia išsaugoti lietuvių liaudies dainą, šokį. „Rudbalos“ repertuare - folkloras, romansai, autentiškos Rudiškių krašto dainos. Ansamblis koncertuoja ir už Lietuvos ribų: Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. 2001 m. kolektyvas dalyvavo televizijos laidoje „Duokim garo“. „Rudbala“  aktyviai dalyvauja rajono ir visos Lietuvos koncertinėje veikloje, yra nuolatinis Pasaulio lietuvių dainų šventčių dalyvis. Parengtos programos:  „Kaip senoliai vakarojo“, „Švento Jono vakarėly“, „Patalkiai Rudiškiuose“, „Mergvakaris arba   paskutinis vakarėlis“, „Daina Lietuvai“, „Matas Slančiauskas – lietuvybės puoselėtojas“.
Folkloro ansamblis turi  romansų programą. Aktyviai dalyvauja romansų atlikėjų šventėse Joniškio, Kelmės, Šiaulių, Akmenės rajonuose.
VYRŲ DUETAS
Vadovė Elena Karnišauskienė
Dueto repertuare liaudiški romansai, liaudies  bei savos kūrybos dainos. Dalyvauja  respublikiniuose bei vietos renginiuose.
DAINŲ ATLIKĖJAS
Vadovė  Elena Karnišauskienė
Repertuare bardų, patriotinės ir savos kūrybos dainos. Dalyvavo konkurse „Aušta aušrelė“, M. Slančiausko pagrindinės mokyklos interaktyviame projekte, kuriame įrašė Kernagio dainą.  Dainas atlieka poezijos vakaruose, parodų, knygų pristatymuose ir kituose respublikiniuose bei vietos renginiuose.

Galerija