Naujienos

Atgal

Lietuvos kultūros taryba finansavo keturis Kultūros centro projektus

2024 02 29

Lietuvos kultūros taryba iš programos „Tolygi kultūrinė raida“ keturiems Joniškio kultūros centro projektams skyrė finansavimą:

1. Respublikinė tautodailininkų tapybos paroda Adomo Varno premijai laimėti (projekto vadovė Ilona Osipova).

Projektas tęs ir veiklomis plėtos  ilgametę, vienintelės šalyje tautodailininkų tapybos darbų parodos-konkurso Adomo Varno premijai laimėti, tradiciją. Projektu siekiama surengti tradicinę XXI respublikinę tautodailininkų tapybos parodą, skirtą Adomo Varno premijai laimėti (2000 Eur, steigėja Joniškio rajono savivaldybės taryba). Projekto metu, bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjunga,  į bendrą parodą bus suvienyti šalies tautodailininkai ir tapytojai-mėgėjai, pritaikyti sprendimai parodos ekspozicijos modernesniam pateikimui, išleistas parodos katalogas,  surengta tapymo edukacijų vaikams ir suaugusiems, vyks parodos atidarymas, o visas veiklas vainikuos parodos uždarymas, A. Varno premijos laureato bei kitų nominantų apdovanojimai su etninio turinio mėgėjų ir profesionalų koncertinėmis programomis. Sykiu visą projekto laikotarpį Joniškio baltojoje sinagogoje veiks iš Druskininkų miesto muziejaus atsigabenta kraštiečio dailininko A. Varno 145 m. gimimo sukakčiai skirta jo originalių darbų paroda.

2. Festivalis „Kaimynai“ (projekto vadovė Violeta Tuomaitė).

Projektu užsibrėžiama surengti Lietuvos ir Latvijos mėgėjų teatrų festivalį „Kaimynai“, kuriame bus rodomi mėgėjų teatrų spektakliai,  vyks ir profesionalių teatro pasirodymų. Kvies teatrinio meistriškumo užsiėmimai, edukacijos, bus sukurtos ir visuomenei pristatytos dvi atskirų autorių vietos teatro tematikos fotografijų parodos. Veiks teatralizuota kavinė. Projektu siekiama mėgėjų teatrų ir profesionalių aktorių spektaklių, teatrinio meistriškumo edukacijų, parodų kūrimo ir pristatymo, teatralizuotos kavinės inscenizavimo ciklu telkti teatro mėgėjus ir profesionalus bendrai veiklai, vienyti teatro kūrėjus dalintis patirtimi ir įgūdžiais. Projekto turinys ryškins vietos identitetą, glaudins pasienio (Lietuvos ir Latvijos) teatrų bendradarbiavimą.

3. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bendraamžių scena 2024: Žiemgalos teatrai“ (projekto vadovė Rasa Ripskienė).

Projektu siekiama surengti dviejų etapų renginių ciklą, kuriam pasirenkama vietos kultūriniam indentitetui svarbi koncepcija – suburti Žiemgalos kultūriniam regionui priskirtinų rajonų vaikų ir jaunimo teatrus, kuriant įrankį kultūriniam turizmui pasienyje su Latvija, bendrą unikalumo ir žinomumo naratyvą. Projektas aktyvins Žiemgalos kultūrinio regiono rajonų vaikų ir jaunimo teatrų bendradarbiavimą, edukuos vaikus ir jaunimą per teatrinę veiklą, ugdys kūrybiškumą, komunikacinius, meninius gebėjimus, plės kultūrinio regiono konteksto pažinimą. Pirmą projekto veiklų etapą sudarys įvairūs edukaciniai renginiai, kurių metu vaikai ir jaunimas su edukatoriais kurs vaikų ir jaunimo teatrų festivalio „Bendraamžių scena 2024: Žiemgalos teatrai“ atributiką, suvenyrus. Vaikų ir jaunimo teatras „Bendraamžiai“ parodys tris spektaklius atokiose Joniškio r. vietose – Žagarėje (miestas), Kriukuose (miestelis) ir Kirnaičiuose (kaimas) bei surengs vaikams kūrybines dirbtuvėles. Antrą projekto etapą sudarys dviejų dienų vaikų ir jaunimo teatrų festivalio „Bendraamžių scena 2024: Žiemgalos teatrai“ programa. Ją sudarys festivalio atidarymas,  Joniškio, Pasvalio, Akmenės, Šiaulių ir Mažeikių (Lietuva), Jelgavos ir Tukumo (Latvija) vaikų ir jaunimo teatrų spektakliai, visų teatrų bendros kūrybinės dirbtuvės, dalyvių ir žiūrovų diskoteka su jaunimo muzikos grupe, festivalio uždarymas, diskusija, ekskursijos teatrų dalyviams į Joniškio lankytinas vietas, kitos veiklos. 

4. Renginių ciklas „Tik 12 natų“, skirtas kraštiečiui kompozitoriui Algimantui Raudonikiui  (projekto vadovė Dovilė Juknienė).

Projektu siekiama skleisti kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrybą, suvienijant profesionalius atlikėjus ir mėgėjų meno kūrėjus. Dviejų dalių renginių cikle bus surengti profesionalių ir mėgėjų meno atlikėjų A. Raudonikio dainų ir šokių muzikos koncertai Joniškyje, Žagarėje, Pakruojyje ir Kazlų Rūdoje. Koncerte kartu su mėgėjų meno atlikėjais dainuos operos solistai Judita Leitaitė ir Liudas Mikalauskas. Joniškyje bus surengtas ir respublikinis retro muzikos festivalis, skirtas kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrybai „Tik 12 natų“, subursiantis šalies mėgėjų meno įvairios sudėties vokalinius ansamblius, chorus ir solistus. Projekto turinys stiprins vietos kultūrinį identitetą ir išskirtinumą skleidžiant vieno žinomiausių Lietuvoje kompozitoriaus kūrybą.

Lauksime jūsų renginiuose! Sekite reklamą!

Lietuvos kultūros taryba finansavo keturis Kultūros centro projektus