MĖGĖJŲ TEATRAS „ŽIBURYS” ir judesio teatro trupė „HALOS”

MĖGĖJŲ TEATRAS „ŽIBURYS”

Vadovė režisierė Violeta Tuomaitė

Teatro ištakos siekia 1950 metus.

2004 m. teatras, vadovaujamas režisierės Vandos Šalkauskienės, Lietuvos liaudies kultūros centro įvertintas “Aukso paukštės” nominacija (“Geriausias suaugusių teatras ir režisierius).

Nuo 2007 m. teatrui vadovauja  režisierė Violeta Tuomaitė. Šiuo metu kolektyve yra 20 įvairaus amžiaus vaidintojų.

Teatras dalyvauja  įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose teatrų festivaliuose. 2017 m.  dalyvavo Jurmaloje vykusiame Baltijos šalių teatrų festivalyje ,,Baltijos Rampa 2017”. Kartu su latvių režisiere Inta Kalininia pagal  Zanės Pamšės pjesę pastatė spektaklį ,,Balandėliai”, kurį ir parodė šiame festivalyje.

Kiekvienais metais teatras sukuria  po premjerą. Spektaklius stato ne tik teatro režisierė Violeta Tuomaitė , bet ir kviestiniai režisieriai.

Teatras organizuoja tarptautinį teatrų festivalį ,,Pažintis” ir regioninį, dvitautį festivalį ,,Žiemgalos kaimynai”.

Dalyvauja respublikinėje teatrų šventėje-apžiūroje ,,Atspindžiai”.Taip pat aktyviai įsijungia į Kultūros centro organizuojamus renginius. 

JUDESIO TEATRO TRUPĖ „HALOS”

Vadovės Simona Jonkutė ir Violeta Tuomaitė 

Trupė susibūrė 2019 metų pavasarį paskelbus muziejininkės Simonos Jonkutės kvietimą į laisvo stiliaus performatyvų projektą skirtą Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 30-ies metų jubiliejui. Projektui pasibaigus, trupės narės nusprendė savo veiklą tęsti toliau, kuriant ir dalyvaujant įvairaus pobūdžio projektuose – „Pažink Žiemgalą dviračiu“, tarptautiniame festivalyje „Žiemgalos kaimynai“.
HALOS taip pat kuria interaktyvius socialinius ir kultūrinius/meninius projektus.
2020 m. grupė prisijungė prie „Žiburio teatro.

Trupes pavadinimas HALOS siejamas su gamtoje pasirodančiu optiniu reiškiniu halu (iš graik. kalbos – ratilas, aura), kurio formos asocijuojamos su trupės judesių koncepcija – apskritimais, lankais, juostomis ir kt.


Galerija