Rudiškių skyriaus meno vadovė
Ingrida Buožiuvienė
Tel. +370 614 16 089
Kirnaičių skyriaus meno vadovė 
(Gasčiūnų mėgėjų meno kolektyvui)
Jūratė Malinauskaitė
Tel. +370 693 86 616,

 Skaistgirio skyriaus meno vadovas
Marius Vitkauskas
Tel. +370 671 10 144,
e. p. marvitkausk@gmail.com
Bariūnų skyriaus meno vadovė
Jurinta Mickaitė 
Tel. +370 627 83 708,