FOLKLORO ANSAMBLIS ,,KUPARS‘‘

Vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė

Ansamblis įsikūrė 1988 m., mokytojos Vilmos Kumpikevičiūtės iniciatyva. Pirmieji vadovai – Žilvinas Meškuotis, Dalia Augutytė, nuo 1998 m. − Rita Kipšaitė-Balčiūnienė.  Kolektyvo pagrindiniai tikslai − rinkti etnografinę medžiagą, puoselėti etninę kultūrą.  ,,Kupars‘‘ atlieka Joniškio krašto ir kitų Lietuvos etnografinių regionų folklorą. Ansamblio veikloje dalyvauja 22 įvairių profesijų žmonės, kuriuos vienija noras dainuoti, šokti, išsaugoti savo krašto papročius, tarmę. Kolektyvas aktyviai koncertuoja kultūros ir švietimo įstaigose, rengia kalendorines šventes, dalyvauja įvairiuose rajoniniuose bei respublikiniuose etninės kultūros projektuose (Pasaulio lietuvių dainų šventės, „Baltica“, tarptautiniai folkloro festivaliai ir kt.). Ansamblio muzikantai groja tradiciniais, meistro Alberto Martinaičio pagamintais, lietuvių instrumentais: kanklėmis, lumzdeliais, skudučiais, ragais, basetle, būgnu. Ansambliečiai vilki 19 a. pab. – 20 a. pr. lietuvių tautiniais kostiumais. 


Galerija