Darbotvarkė

  sausio 18- 24 d.

Pirmadienis

pasiruošimas pokalbiui dėl vertinimo

2021 m projektų analizė

Antradienis

10.00

nuotolinis posėdis dėl vertinimo

statistinių ataskaitų analizė

Trečiadienis

darbuotojų vertinimas

Ketvirtadienis

darbuotojų vertinimas

Penktadienis

pasitarimas dėl Vasario 16 d. veiklų
pasitarimas dėl konkurso "Laisvė - Lietuvos širdis"

Šeštadienis

Sekmadienis