Apeiginio folkloro grupė „Vilkijos“

Susikūrė 2020 m. Vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė.

„Vilkijos“ save sieja su Joniškio kraštui būdingu žiemgališku protėvių toteminiu gyvūnu vilku. „Vilkijos“ – tai  bendruomenė, įsiklausanti į gamtiško pasaulio prigimtį, siekianti gilaus ryšio su protėviais, gimtąja žeme per giesmes, sutartines, apeigines praktikas, kurios glaudina ir stiprina bendruomenės galias.
Apeiginio folkloro grupė „Vilkijos“ atlieka sutartines, apeigines dainas. Bandoma ir kūrybiškai improvizuoti, išlaikant archaišką skambesį. Grupėje muzikuojama kanklėmis, skudučiais, lumzdeliu, būgnu. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose folkloro renginiuose ir etnokultūriniuose projektuose. „Vilkijos“ renginiuose pasirodo baltiškais kostiumais, pasipuošę žalvariniais papuošalais.


Galerija