Naujienos

Atgal

„Plėviasparniai“: knygos ir parodos pristatymas

2019 05 17

     Gegužės 17 d. vakarą Joniškio KC salėje „Po palme“ bendrauta su Šiaulių humanitarinės studijos „Plėviasparniai“ kūrėjomis. Humanitarinės studijos atstovės papasakojo apie savo du dešimtmečius trunkančią kūrybinę veiklą, pristatė  kūrybos rinktinę „Bičkopis“ ir kelių žanrų atstovių dailės parodą „Skirtingos bitės“. Pasak knygos sudarytojos Ramutės Saulės, į hu­ma­ni­ta­ri­nę stu­di­ją „Plė­vias­par­niai“ kū­ry­bin­gas šiau­lie­tes prieš 20 me­tų su­bū­rė rašytoja Ma­ri­ja Jur­ge­le­vi­čie­nė. Šią stu­di­ją lan­ko 14 kū­ry­bin­gų įvai­rių pro­fe­si­jų mo­te­rų – dai­li­nin­kių, mu­zie­ji­nin­kių, in­ži­nie­rių, gy­dy­to­jų, mo­ky­to­jų. Rink­ti­nė­je „Bič­ko­pis" sa­vo kū­ry­bą –  ei­les, pro­zą, mi­nia­tiū­ras, no­ve­les spaus­di­na 10 kū­rė­jų. Joniškiečiams kūrėjos ir jų pagalbininkai skaitė tekstų ištraukas, dalijosi kūrybinėmis patirtimis, atradimais.
     „Plėviasparniai“ imasi ir kitokių kūrybos išraiškos būdų – dainas dainuoja, šoka arba vaizduojamaisiais menais užsiima. Šįsyk joniškiečiams pristatyta paroda „Skirtingos bitės“, apjungianti keturių skirtingų žanrų kūrėjų darbus. Parodą išraiškingai apibūdindama kiekvieną autorę aptarė dailininkė ir literatė Birutė Kuic.   
      „Plėviasparnius“ pasidalinti kupinu kūrybos medaus koriu su joniškiečiais pakvietė Joniškio KC ir Žiemgalos aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius. Knygos „Bičkopis“ ir dailės parodos pristatymą pagyvino jaunosios Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos pianistės (vadovės Daiva Stankuzevičienė ir Laima Indriulienė).
Jono Ivanausko nuotraukos