Naujienos

Atgal

Paroda „Istorijų įvairovė plakatuose. Spalvotos pamokos“

2021 05 24

„Istorijų įvairovė plakatuose“ – kilnojama paroda, kurioje pristatomas gausus vaizdinių mokymo priemonių rinkinys, sukauptas muziejininko, gamtininko, visuomenininko, Pedagoginio muziejaus (nuo 2010 m. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus) įkūrėjo ir ilgamečio direktoriaus Vinco Ruzgo (1890–1972).
Vaizdinės mokymo priemonės – plakatai itin paplito XIX a., leidyboje pritaikius plokščiaspaudę. Patraukli iliustracinė medžiaga rengta biologijos, zoologijos, anatomijos, botanikos, fizikos, geografijos, klasikinės literatūros, istorijos, pasaulio pažinimo pamokoms paįvairinti, vadovėlių turiniui papildyti. XX a. pr. Vokietijoje, Austrijoje ir Čekijoje išleisti plakatai naudoti kaip papildoma metodinė mokymo priemonė mokyklose.
Atspausdinti litografijos bei ofseto būdu (plokščiaspaude technika) plakatai išsiskiria tiek mokslinio turinio nuoseklumu, tiek vaizdine raiška. Parodoje pristatomos Stepono Cybulskio parengtos helenistinį pasaulį atspindinčios mokymo priemonės – plakatai TABULAE, QUIBUS ANTIQUITATES GRAECAE ET ROMANAE ILLUSTRANTUR. Lenkų kilmės klasikinės filologijos specialistas S. Cybulski (1858–1937) parengė 25 graikų ir romėnų gyvenseną, finansus, karybą, laivybą, kultūrą reprezentuojančias istorines lenteles. Nepaisant kritikos dėl perdėto vaizduojamų objektų spalvingumo, eklektiškumo, nebūdingo pristatomo laiko aplinkai, S. Cybulskio parengtos mokymo priemonės, skirtos gimnazijų ir akademinių istorijos studijų moksleiviams, buvo labai populiarios Centrinės ir Rytų Europos mokyklose. Dalis jų pritaikytos net Jungtinių Amerikos Valstijų rinkai. Plakatai išleisti litografijos spaustuvėje „Hermann Springer“ Leipcige, Vokietijoje, pačioje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje.
Kilnojama plakatų paroda parengta pagal projektą „Paroda. Istorijų įvairovė plakatuose“. Parodą iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių parengė Gabija Mackevičiūtė ir Rasa Vaikutytė, apipavidalino Raminta Ardzevičienė.
Paroda Joniškio KC fojė „Po palme“ eksponuojama nuo gegužės 24 d. iki birželio 18 d.