Naujienos

Atgal

Pagerbti tremtiniai ir laisvės gynėjai

2019 06 14

      Birželio 13 d. Gasčiūnuose ir Kirnaičiuose vyko renginys „Erškėčių kelias“, skirtas Gedulo ir vilties dienai bei laisvės gynėjams atminti.
     Gasčiūnuose susiburta prie paminklinio akmens, žyminčio vietą, kur 1945 m. balandžio 18 d. susirėmime su  NKVD vidaus kariuomene žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos būrio vadas Mečislovas Vainauskas ir 19-a šio būrio partizanų. Prie paminklinio akmens padėta gėlių, uždegtos žvakės, skambėjo poezija, dainos. Vėliau aplankytos Gasčiūnų kapinės – minėtų partizanų amžino poilsio vieta, kurią žymi kryžius ir paminklinė plokštė. Minėjime dalyvavo ir prisiminimais apie žuvusius partizanus dalijosi Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Algimantas Sėjūnas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio skyriaus vadovas Julius Lukys, garbės kraštotyrininkas Karolis Bačionis, gasčiūnietis Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus narys Stasys Rimdžius ir kt. Savo kūrybos eilėraščius, skirtus mūsų krašto rezistentams skaitė poetas, šaulys, žiemgalininkas Jonas Ivanauskas.
       Vėliau minėjimas pratęstas Kirnaičių klėtyje. Skambėjo Joniškio kultūros centro Kirnaičių skyriaus folkloro ansamblio „Klėčia“ ir Skaistgirio skyriaus folkloro ansamblio dainos, dalintasi prisiminimais, pasakojimais apie čia veikusius partizanus, jų skaudų likimą, tremtinių liūdną dalią, ragauta kareiviškos košės.
       Renginį organizavo Joniškio KC Kirnaičių skyrius.