Naujienos

Atgal

Mykolo Arkangelo statulėlė – Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei

2021 07 06

Liepos 3-osios vakarą į estradą prie Joniškio kultūros centro raudonu kilimu rajono mero Vitalijaus Gailiaus atvesdinta Joniškio etninės kultūros puoselėtoja Rita Kipšaitė-Balčiūnienė priėmė jai skirtą vieną aukščiausių rajono apdovanojimų  – Mykolo Arkangelo statulėlę. Jautri ceremonijos akimirka – Arkangelas nutūpė į šios nepaprastos kultūros moters rankas iš sūnaus Jorio rankų. Prieš ceremoniją gražiai kupariečių sutartine į sceną pakviestą etninės kultūros puoselėtoją sveikino rajono vadovai, LR Seimo narys Liudas Jonaitis, Kultūros centro direktorė Gerda Gudinaitė, Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyriaus ir Joniškio kunigaikščio Vykinto žemaičių kultūros draugijos atstovai, jos vadovaujamų folkloro kolektyvų, kitų kultūros įstaigų žmonės... Su gėlėmis į sceną atskubėjo ir šiai nominacijai Ritą Kipšaitę-Balčiūnienę pristačiusi Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė.
Kiekvienas joniškietis žino, kad Mykolo Arkangelo statulėlė skiriama už ypatingus nuopelnus Joniškio rajono plėtrai, pramonei, kultūrai, švietimui, sportui, žemės ūkiui, socialinei raidai, visuomenės gyvenimui, krašto apsaugai ar kitoms sritims. Rita Kipšaitė-Balčiūnienė apdovanota už etninės kultūros, folkloro plėtrą, Joniškio krašto vardo garsinimą, svarų indėlį į rajono kultūrą, gyventojų užimtumo skatinimą ir būrimą kultūrinei veiklai.
Glausdama prie širdies gautą apdovanojimą Rita  Kipšaitė-Balčiūnienė į joniškiečius prabilo  menininko, dvasios aristokratu  vadinamo Jono Meko žodžiais: „Bandau suprasti, kas yra tikrai svarbu. Viskas labai greitai praeina. Ir mes tik lašeliai pasaulio vandenyne. Visos mūsų galvos, idėjos ir sistemos yra tik niekas. Tik niekas, palyginant su širdimi, žodžiu, prisilietimu, padrąsinimu, žmogaus susitikimu su žmogumi. Dėkoju visiems“. Nusilenkusi joniškiečiams etninės kultūros puoselėtoja, lydima plojimų, kukliai įsimaišė į jos pačios organizuoto koncerto, skirto poeto Pauliaus Širvio kūrybai, atlikėjų gretas.  
Dainų ir poezijos vakare „Ilgesys – ta giesmė“ joniškiečių širdis virpino Juozo Šalkausko ir Vidutės Petraitienės skaitomi Pauliaus Širvio posmai, nostalgiškai skambėjo jau visų pamėgtos „Ašalios“ atliekamos, pagal šio poeto tekstus Ritos Kipšaitės-Balčiūnienės sukurtos dainos. Programą papildė ir koncertavę vilniečiai – Vyganto Kazlausko ir Tomo Varnagirio duetas bei ansamblis „Nalšia“, kvietę kartu dainuoti ir žiūrovus.