Naujienos

Atgal

Joniškio Miesto aikštėje pastatytas paminklas-maketas „Istorinė Joniškio turgaus aikštė (1703 m.)“

2022 09 09

Joniškio kultūros centras baigė įgyvendinti 2021–2022 m. vykdytą projektą „Istorinės Joniškio m. aikštės maketo (1703 m.) sukūrimas, skirtas 405 m. Joniškio senosios savivaldos sukakčiai“. Projektas siekė stiprinti silpnai reflektuojamos Joniškio senosios savivaldos istorinę atmintį, grąžinti jai kertinį miesto „genius loci“ vektorių – neišlikusios Joniškio rotušės – magdeburginės savivaldos simbolio – bei ją supančios XVIII a. istorinių pastatų ir gatvių aplinkos vaizdinį. „Istorinė Joniškio turgaus aikštė (1703 m.)“ –   pirmasis istorinis maketas-paminklas Šiaulių apskrityje.
Paminklas-maketas „Istorinė Joniškio turgaus aikštė (1703 m.)“ – tai  atkurtas XVIII amžiaus pradžios Joniškio miesto fragmentas – istorinės  Joniškio Turgaus aikštės  rekonstrukcija. Makete vaizduojami Joniškio miesto, 1616 m. liepos 4 d. iš Abiejų Tautų Respublikos karaliaus Zigmanto III Vazos gavusio Magdeburgo teises ir privilegijas, Turgaus aikštės (dabar Miesto a.) pastatai: dabartinės Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios pirmtakė – 1601–1605 metais statyta senoji mūrinė bažnyčia, šventorius, špitolė, medinis miesto magistratas – rotušė, burmistro, turtingų miestiečių ir miesto pareigūnų – suolininkų, tarėjų, vaitų namai ir iki šių dienų išlikusios penkios pagrindinės istorinės miesto gatvės: Upytės, Šiaulių (dabar Šiaulių Senoji), Dvaro (dabar – Žemaičių), Žagarės ir Vokiečių (dabar – Livonijos).
Joniškio miesto centrinės dalies XVIII amžiaus pradžios rekonstrukciją, remiantis seniausiu žinomu, 1703 metais datuojamu karališkos Šiaulių ekonomijos Joniškio miesto piešiniu, aptiktu Švedijos archyvuose, istoriniais, kartografiniais, architektūriniais ir archeologiniais šaltiniais 2021 metais atliko istorikai archeologai Ernestas Vasiliauskas (Joniškis) ir Žygimantas Buržinskas (Merkinė). 2022-aisiais aikštės maketo liejinį sukūrė skulptorius Tomas Vosylius (Kaunas), maketo pavadinimo ir objektų užrašų dizainą kūrė Justas Petrulis (Vilnius), postamentą – uždaroji akcinė bendrovė „Akmendarba“ (Šiaulių r.). Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybės administracija, rėmė – Joniškio Rotary klubas, dr. Ernestas Vasiliauskas. Projekto viešinimą (QR kodo įrengimą su lietuvių ir anglų kalbomis įrašytu pasakojimu) vykdo partneris Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras. QR kodo tekstą parengė I. Osipova, į anglų kalbą išvertė Arūnas Bakūnas ir Paul Addington, tekstus lietuvių, anglų kalbomis  įgarsino Juozas Šalkauskas ir Paul Addington.
Projekto idėjos autorius – istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas. Projektą parengė ir įgyvendino Joniškio kultūros centras (projekto vadovė ir kuratorė Ilona Osipova). Istorinės Joniškio turgaus aikštės (1703 m.) rekonstrukcijos procesas pristatytas 2021 m. birželį Joniškio kultūros centro organizuotoje konferencijoje „Joniškio miesto XVIII a. istorijos etiudai“, skirtoje Miesto savivaldos 405 m. sukakčiai.
Oficialus maketo-paminklo  atidarymo renginys planuojamas spalį, pažymint Vietos savivaldos dieną.
 Daugiau informacijos:
Nuotraukos:  I. Osipovos, E. Vasiliausko