Naujienos

Atgal

Joniškio dienos šventės proga miestas pasipuošė pianinais-instaliacijomis

2019 07 04

       Švenčiant Joniškio miesto dienos šventę „Laikas mylėti“ miestelėjų ir svečių dėmesį traukė matomiausiose ar kitaip reikšmingose miesto erdvėse įkurdinti stilizuoti pianinai-instaliacijos. Idėja taip papuošti miestą kilo renginių režisierei Dovilei Juknienei. Esame dėkingi Joniškio rajono gyventojams, dovanojusiems nebetinkamus skambinimui instrumentus šiai idėjai įgyvendinti. Ačiū ir pianinų apipavidalintojams (Joniškio KC direktorei, tautodailininkei Ger­dai Gu­di­nai­tei, dai­li­nin­kui, sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­nin­kui Egi­di­jui God­liaus­kui, Joniškio KC dai­li­nin­kei Li­nai Rips­ky­tei, „Aušros“ gimnazijos moksleivei Aus­tė­jai Mar­ti­nai­ty­tei (ir jos va­do­vei Jur­gi­tai Bu­raus­kie­nei) bei Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los de­ko­ra­ty­vi­nio ap­žel­di­ni­mo vers­lo dar­buo­to­jų spe­cia­ly­bės mo­ki­niams, papuošusiems pianinus gėlėmis. Dėkojame ir mūsų darbuotojui Vidimantui Butaučiui už tai, kad Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei skirtas pianinas suskambo M. K. Čiurlionio muzika.