Naujienos

Atgal

Išleistas XX-osios respublikinės tautodailininkų tapybos parodos Adomo Varno premijai laimėti katalogas

2021 05 04

Vykdydamas Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Respublikinė jubiliejinė tautodailininkų tapybos darbų paroda, skirta Adomo Varno premijai laimėti“, Joniškio kultūros centras 100 egz. tiražu išleido XX-osios respublikinės tautodailininkų tapybos parodos Adomo Varno premijai laimėti parodos katalogą, kuriame pateikiama informacija apie parodos tradiciją, XX-osios parodos autorius bei iliustruojama autorių paveikslais. Parodos katalogais bus apdovanoti parodoje dalyvavę autoriai – už kūrybišką trisdešimtmetės parodos tradicijos puoselėjimą. 
Katalogo leidėjas – Joniškio kultūros centras. Leidinį parengė parodos kuratorė Ilona Osipova. Parodos ekspozicijos dailininkas Antanas Bartašiūnas. Paveikslus fotografavo Virginija Lengvenienė. Leidinio dizainerė Jurgina Jankauskienė. Spausdino spaustuvė „UAB Petro ofsetas“.