Naujienos

Atgal

Išleista knyga „Joniškio krašto dainos“

2022 12 13

Joniškio kultūros centras išleido etninės kultūros leidinį „Joniškio krašto dainos“.
Knyga parengta ir išleista vykdant Joniškio kultūros centro projektą „Joniškio krašto dainos“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė), finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos.
Knygoje publikuojami 65 dainų tekstai (su natomis), 1998–2019 metais užrašyti iš penkiolikos pateikėjų Joniškio krašte. Tai šienapjūtės, vaikų, karinės-istorinės, vestuvinės, vaišių dainos bei romansai. Dainas užrašė, tekstus ir melodijas iššifravo Rita Kipšaitė.
Leidžiant leidinį konsultavo humanitarinių mokslų daktarė, etnologė Bronė Stundžienė ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus folkloro specialistai.
Leidinį sudarė Rita Kipšaitė
Leidinio redaktorė  Ilona Osipova
Knygos viršelis ir leidinys iliustruotas Ugnės Vaineikienės karpiniais
Viršelio dailininkė Vigita Juodvalkienė
Natografas Aloyzas Tubutis
Leidinį 500 egz. tiražu išleido UAB „Litera“, spausdino UAB „Šiaulių spaustuvė“.
Leidinys pasitarnaus kultūros ir švietimo darbuotojams, folkloro ansamblių dalyviams, besiruošiantiems dalyvauti etniniuose renginiuose, įvairiuose tradicinės dainos konkursuose.
Knyga „Joniškio krašto dainos“ vasarį bus pristatoma visuomenei Kultūros centre, kitose rajono vietovėse bei už rajono ribų.
Išleista knyga „Joniškio krašto dainos“