Naujienos

Atgal

Folkloro „dainų nešėjai“ įdainavo Mato Slančiausko tautosakos palikimą

2019 12 14

     Gruodžio 13-ąją, šv. Liucijos – Šviesos dieną, Kultūros centre susibūrė Joniškio krašto etninės kultūros puoselėtojai gražiai užbaigti švietėjiškos draugijos „Atgaja“ 130 m. įkūrimo sukakčiai skirto renginių ciklo „Atgajos pėdsakais“ bei pasitikti ilgai lauktos kompaktinės plokštelės „Aš išdainiavau visas daineles“, su įdainuotu ir įpasakotu Mato Slančiausko surinktos Joniškio krašto tautosakos palikimu. Jį atliko  Joniškio kultūros centro folkloro kolektyvai: „Kupars“, „Rudbala“, „Platonė“, ir grupė „Ašalia“. Plokštelė išleista kartu su dainų ir pasakojimų tekstų knygele. Jos repertuarą sudarė  Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, įrašė Donato Bielkausko mobili etninės muzikos įrašų studija. Leidinys skirtas spaudos draudimo laikotarpiu veikusios švietėjiškos draugijos „Atgaja“ 130 m. įkūrimo sukakčiai ir artėjančioms tautosakos rinkėjo, knygnešio ir poeto Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms pažymėti.
      Tad tą vakarą džiaugsmo ir šviesos netrūko – geru žodžiu prisiminti nuo pavasario iki rudens vykę „Atgajos“ draugijos atminčiai skirti renginiai ir juos organizavę kultūros darbuotojai bei mėgėjų meno kolektyvai.
    Kompaktinėje plokštelėje įrašytus kūrinius gyvai atliko folkloro kolektyvai „Kupars“, „Rudbala“, „Platonė“, grupė „Ašalia“, pavieniai šių kolektyvų atlikėjai. Mintos mįslės, o jas perpratę renginio dalyviai vaišinti iš Mato Slančiausko tėviškės atvežtais obuoliais. Šventėje būta ir svečių. Smagiai muzikavo „Šiauliai United“ muzikantai. Šiaulietis tautodailininkas, etnografas Albertas Martinaitis ne tik pamalonino dainomis, bet ir demonstravo senoviškus lietuvių vaikų žaislus, šauniausiems dainininkams dovanojo paties pagamintų akmeninių žiemgališkų amuletų, o folkloro kolektyvų vadovėms  kaip padėką įteikė akmeninius kriaučiaus Mato Slančiausko guzikus, šmaikščiai pavadintus etninės kultūros puoselėtojų „ordinais“.
      Joniškio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ilona Osipova, linkėdama dosnių artėjančių Kalėdų, dovanėlėmis padėkojo aktyviausioms renginių ciklo organizatorėms ir dalyvėms – Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei, Elenai Karnišauskienei, Emilijai Kvedarienei. Atsidėkota už malonią viešnagę ir svečiams. O visiems folkloro atlikėjams, dalyvavusiems kompaktinės plokštelės įrašyme, padovanojo po jos egzempliorių.  Vėliau folkloro kolektyvai jaukiai susibūrė prie savo pačių suneštų vaišių stalo. Vilnijo kartu dainuotos dainos ir smagūs šokiai.
***
   Renginių ciklas „Atgajos pėdsakais“ organizuotas vykdant to paties pavadinimo projektą (vadovė Ilona Osipova), iš dalies finansuotą Lietuvos kultūros tarybos. Projektas Kultūros centrui buvo svarbus dar ir tuo tuo, kad pirmą kartą į bendrą projektinę veiklą suburti kai kurie Kultūros centro kaimiškų teritorijų skyriai.  
  Renginių ciklu siekta pratęsti ir papildyti „Atgajos“ draugijos ir tautosakininko Mato Slančiausko veiklos kultūrinės atminties naratyvą bei sutelkti vietos bendruomenes leidybinei, medžio drožybos, Šiaurės Lietuvos tautosakos sklaidai koncertine bei teatrine formomis.
    Vykdant projektą surengta „Atgajos“ draugijos veiklos 130 m. minėtuvių šventė Trumpaičiuose (dalyvavo penki Joniškio KC folkloro kolektyvai), Rudiškiuose pastatytas ir bendruomenei pristatytas ąžuolinis stogastulpis, skirtas „Atgajai“ ir šių dienų Joniškio krašto „dainų nešėjams“, surengta  Sekminių šventė su jai būdingomis vietos tradicijomis (Skaistgirio mėgėjų teatro spektaklis pagal M. Slančiausko eiles ir Reibinių kaimo užrašytus atsiminimus, Skaistgirio folkloro ansamblio ir liaudiškos muzikos kapelos „Daumantų muzikantai“ koncertas), Skaistgiryje vyko Joniškio krašto mėgėjų teatrų trupių šventė „Spindulys“.
    Reikšmingiausias projekto veiklų rezultatas – Joniškio kultūros centro folkloro kolektyvų išleista kompaktinė plokštelė „Aš išdainiavau visas daineles“ su Mato Slančiausko surinkta Joniškio krašto tautosaka.