Naujienos

Atgal

Dalyvauta Regioninės šokio sklaidos programos rengėjų pilotiniame susitikime

2019 12 11

    Gruodžio 10 d. Joniškio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ilona Osipova dalyvavo Lietuvos šokio informacijos centro, Šiuolaikinio šokio asociacijos ir Raseinių rajono kultūros centro organizuotame Regioninės šokio sklaidos programos rengėjų pilotiniame susitikime, vykusiame Šiluvoje, Raseinių r. kultūros centre.
   Šios visus šalies regionus norinčios apimti programos pagrindinis tikslas yra profesionaliosios kultūros prieinamumo didinimas – siekti, kad kiekvienas Lietuvos miestas bent kartą per metus pamatytų nors vieną profesionalų aukščiausios kokybės šokio spektaklį. Šios programos kūrėjų atstovai (iki įvykstant pilotiniam susitikimui Šiluvoje) aplankė 56 Lietuvos miestus, kuriuose susitiko su savivaldybių kultūros skyrių ir/arba kultūros centrų  vadovais, žvalgėsi, kokias scenas ar erdves, tinkančias šokiui, turi regionai. Vizitų metu pasitvirtino prielaida, jog kai kuriuos miestus profesionaliųjų scenos menų trupės pasiekia itin retai, o yra miestų, kuriuose joks profesionalus šokio spektaklis niekada nebuvo parodytas. Joniškyje dėl įvairių priežasčių profesionalaus šokio pasirodymai iki šiolei rodyti retai. Tačiau dabar, kai Kultūros centras turi atnaujintą salę ir jos įrangą, ši galimybė yra reali.
    Susirinkimo metu pristatyta programos idėja, analogijos užsienyje. Pirminė jos idėja numato, kad sklaidai kaip atspirties taškas būtų siūlomas valstybėje jau veikiantis kokybiškiausių scenos menų reiškinių atrankos mechanizmas – Auksinio scenos kryžiaus laureatai šokio / choreografijos srityje. Siūlyta, kad programai reikalingų lėšų paieška būtų vykdoma per apskričių lygmens 4-6 miestų jungtines paraiškas Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos programai, pretenduojant ir į kiekvienos savivaldybės ko-finansavimą. 
   Susitikime pristatyti programai siūlomų spektaklių pavyzdžiai, pateikta laikmenų su šokio spektaklių fragmentais ir informacija apie juos. Pasidalinus darbo grupėmis diskutuota, kaip turėtų būti vykdoma spektaklių atranka (koks įvairių miestų poreikis, galimybės), kokios galėtų būti papildomos veiklos (edukatyvumas), kaip programai gauti lėšų (diskutuoti keli variantai), kaip ji turėtų būti planuojama ir vykdoma. Išgeneravus darbo grupių siūlymus, nuspręsta į partnerius kviesti Lietuvos kultūros centrų asociaciją, tolesnius programos vystymo žingsnius generuoti mažesniuose susitikimuose pagal apskritis.