Naujienos

Atgal

Atidengtas Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės viešas knygynėlis

2021 07 02

Liepos 1 d. prie Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtojo namo-viešos ekspozicijos atidengtas joniškiečių naudojimui skirtas knygų namelis „Sofijos knygynėlis“. Pažymint Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 135-ąjį gimtadienį, knygynėlį pagal Joniškio r. savivaldybės administracijos iš dalies finansuotą projektą pastatė projekto sumanytojas Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius (skirtos lėšos 500 Eur). Atidengiant „Sofijos knygynėlį“, joniškiečiai pakviesti į literatūrinius skaitymus – paskaityti savo kūrybos tekstų ar mėgstamų autorių kūrinių bei atnešti viešai bibliotekėlei dovanų knygų. Knygynėlį pagamino žagarietis meistras Arvydas Jasas.
Gražiai išsipildžiusia iniciatyva džiaugėsi Joniškio parapijos klebonas Remigijus Jurevičius, Joniškio r. savivaldybės tarybos nariai Vilija Bartašienė, Vidutė Petraitienė (atidengusios lauko bibliotekėlę), Ernestas Vasiliauskas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Žilinskienė. Savo kūrybos tekstus skaitė audruviečiai Emilija Kvedarienė, Kilnutė Riškuvienė, Jonas Ivanauskas, Regina Briedytė, Vida Peleniuvienė, Virgita Tuminienė, literatė Lina Vyšniauskaitė. Nepamiršta ir pačios Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės kūryba, jos ištraukomis dalijosi patyrusi poezijos skaitovė Vidutė Petraitienė, skambėjo melodingos, šiam renginiui ypač derėjusios Joniškio kultūros centro grupės „Ašalia“ dainos. Jono Avyžiaus bibliotekos vardu kalbėjusi bibliotekininkė Rita Brazauskienė pajuokavo, kad Joniškyje dureles atvėrė tikra Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos konkurentė bei padovanojo šiai „naujagimei“ knygų. „Sofijos knygynėliui“ knygų atnešė daugelis joniškiečių, dalyvavusių renginyje, tad jo lentynos jau netuščios. Lauko bibliotekėlės sumanytojai tikisi, kad joniškiečiai pamėgs šią liaudiškos stilistikos, prie žymios kraštietės gimtojo namo prisiglaudusią knygų „šėpą“, skaitys jos knygas ir laikas nuo laiko atneš savų. Juk knygynėlio idėja – bendruomeniškumas ir noras dalintis. Tad iškart po skaitymų atsirado ir knygynėlio skaitytojų – kas pasičiupo „Anykščių šilelį“, o kas dar neskaitytą literatų klubo „Audruvė“ almanachą. Smagu, kad bibliotekėlės lentynose įsikūrė ne viena joniškiečių ar iš šio krašto kilusių autorių knyga. Šio sėkmingai įgyvendinto projekto-iniciatyvos partneris – Joniškio kultūros centras, rūpinęsis knygynėlio atidarymo renginio įgarsinimu bei muzikine programa.
Renginio metu minėta, kad S. Kymantaitės-Čiurlionienės gimtojo namo teritoriją sutvarkyti pasiūlė Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius, kreipęsis į Savivaldybės Iniciatyvų komisiją. Pasiūlymas  sutiktas palankiai. Teritorija Joniškio parapijos rėmėjų, Joniškio seniūnijos, Savivaldybės administracijos tarnautojų  pastangomis pagražinta – pašalinti teritorijoje buvę nereikalingi įrenginiai, atvežta žemės, užlygintos kalvelės, pasodinta gėlių, pastatyta suolelių, šiukšliadėžė. Namo palangių lovelius Draugija iš savo lėšų apsodino pelargonijomis. Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės gimtasis namas ir jo teritorija tapo jaukia ramybės oaze, istorine-kultūrine vieta, įsiterpusia tarp miesto penkiaaukščių ir judrios miesto gatvių dalies. Į šį ramų miesto užutekį,  vis dažniau užsuka atvykę turistai, čia tikimasi ateityje vyks įvairūs šiai aplinkai tinkantys renginiai.