Naujienos

Atgal

„Atgajai“ – 130

2019 05 02

     Gegužės 1 d. Trumpaičiuose prie stogastulpio, skirto „Atgajos“ draugijai atminti, vėliau Rudiškių kapinėse prie tautosakininko Mato Slančiausko kapo, galiausiai Rudiškių „Mūšos slėnyje“ Joniškio r. „dainų nešėjai“ gražiai paminėjo „Atgajos“ draugijos 130 m. sukaktį. Tai buvo pirmasis Joniškio KC projekto „Atgajos pėdsakais“ (iš dalies finansuoto Lietuvos kultūros tarybos) renginys.
   Tądien Trumpaičiuose, kur prasidėjo Joniškio krašto tautosakos „kriaučiaus“ Mato Slančiausko kelias, kur lygiai prieš 130 metų jis su Jonu Trumpuliu, bendraminčiais Augustinu Baranausku iš Šiupylių, Aleksandru Ratkumi iš Mėdginų bei kt. įkūrė spaudos platinimo bei tautosakos rinkimo draugiją „Atgaja“, susibūrė penki Joniškio kultūros centro ir jo kaimiškųjų skyrių folkloro kolektyvai dainomis ir pasakojimais prisiminti šviesuolių, kurių rūpesčiu surinktas ir išsaugotas Joniškio krašto tautosakos paveldas. 
   Prieš tris dešimtmečius „Atgajos“ draugijai pastatyto stogastulpio papėdėje išguldyta draugijos istorija, veikla, nuopelnai, aidėjo šiuose kraštuose atgajiečių užrašytos liaudies dainos. Prie folkloro ansamblių dainų gražiai derėjo Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos šokių studijos „Kibirkštėlė“ tautiniai šokiai (sutapimas ar ne, bet savo laiku M. Slančiauskas spaudoje pasirašydavęs ir „Kibirkštėlės“ slapyvardžiu...). Apie šios progimnazijos tradicinius renginius, skirtus Slančiauskui, užmegztus ryšius su užsienyje gyvenančiais jo palikuonimis papasakojo mokytoja Alina Jonaitienė. Smagiai nuteikė surengtos šių dienų spaudos leidinių „skaitymų dūzgės“, kuomet visi dalyviai kartu skaitydami skirtingus tekstus suūžė tarsi žiemgališkas bičių avilys. Trumpaičių laukais išties atgajietiškai aidėjo „Kupars“, „Rudbalos“, „Klėčios“, „Platonės“ ir Skaistgirio folkloro ansamblių dainos. 
    Vėliau sueigos dalyviai aplankė Mato Slančiausko kapą Rudiškių kapinėse. Papuošę gėlėmis, skambant kanklėms drauge sudainavo „Ąžuolėlį“. Pabaigtuvėms susiburta Rudiškių poilsio zonoje „Mūšos slėnis“, kur ne tik dainuotos dainos, šokta, pokštauta ir kitaip šėliota, bet ir susėsta prie bendro vaišių stalo... Pageidaujantys turėjo progą apžiūrėti M. Slančiauskui skirtą ekspoziciją Rudiškių muziejuje (Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus padalinys).
     Simboliška, kad projekto „Atgajos pėdsakais", skirto „Atgajos“ draugijos 130 m. sukakčiai, renginių ciklas prasidėjo Trumpaičiuose – čia pradžių pradžia. Iki rudens renginių bus surengta ir daugiau (Sekminės, Joniškio rajono teatrų šventė „Spindulys“ Skaistgiryje, Joninės ir kt.; Rudiškius papuoš ąžuolinis stogastulpis, skirtas vietos lietuvybės puoselėtojams), o pabaigtuvėms rugsėjį ketinama susiburti Reibiniuose, Mato Slančiausko muziejaus kiemelyje.. Čia pristatysime „Kupars“ ir „Rudbalos“ įrašytą kompaktinę Mato Slančiausko surinktų dainų plokštelę su dainynėliu, vyks liaudiškos ristynės, naktišokiai ir kt.