Atgal

MIŠRUS VOKALINIS ANSAMBLIS „ŠARMA‘‘

Vadovė Alfreda Gavorkienė

Ansamblis gyvuoja apie 30 metų. Jo įkūrėja – tuometinė moterų draugijos pirmininkė Birutė Žilinskienė. Jos iniciatyva buvo surinktos 6 balsingos moterys, mėgstančios dainą. Tai seserys Onutė ir Danutė Ulvydaitės, Pranutė ir Elena Gedaminskaitės, Bronė Jurgaitienė ir pati organizatorė. Vadovauti ansambliui ėmėsi energinga ir kūrybinga muzikantė savamokslė Onutė Gendvilienė. Repertuare buvo populiarios lyrinės dainos, tuo metu mėgstamos klausytojų. Tuometinė vadovė Onutė ir pati ėmė kurti dainas, ypač užsimezgus draugystei su visiems žinoma poete, šviesaus atminimo Ona Mikalauskiene. Tuo metu repertuare atsirado skambios, visiems patinkančios dainos ,,Balta skarelė‘‘, ,,Valsas kraštiečiams‘‘ (kuris tapo savotišku ansamblio himnu). Vėliau ansamblio gretos pasipildė naujais dainininkais: Vytautu Ulvydu, Vytautu Stabrausku, Algimantu Adomaičiu, Eduardu Vadakoju, Povilu Mickevičiumi ir Broniu Tumėnu. Ansamblis tapo mišriu. Paskutiniu metu prisijungė ir Gerimantas Žemėnas. Kurį laiką ansambliui vadovavo Aldona Tamošiūnienė. Vėliau ją pakeitė kita vadovė − Alfreda Gavorkienė. Jos vadovaujamas ansamblis dainuoja jau beveik 20 metų. Pasikeitė ir repertuaras. Daug skambių ansamblio dainų įrašyta į du kompaktinius diskus. Per savo ilgus dainavimo metus ansambliečiai ne kartą linksmino ne tik savo, bet ir kaimyninių rajonų klausytojus. Teko dainuoti ir sostinėje Vilniuje kraštiečių šventėje, kaimyninėje Latvijoje susitikime su lietuvių bendrijos nariais, Dobelėje ir kt. 


Galerija