kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkckultura@gmail.com
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

"Atminties kultūros skatinimo programa. Šiaurės Lietuvos šviesuomenė” sėkmingai įgyvendinta


2016,  gruodžio 21

  
  Joniškio kultūros centras, siekdamas aktualizuoti  Šiaurės Lietuvos XX a. pr. tautinio atgimimo laikotarpio ir jame veikusių šviesuolių (bajorų Goesų) kultūrinę reikšmę, įprasminant jų darbus, gaivinti kultūrinę atmintį, svarbią artėjančiai Lietuvos valstybingumo šimtmečio sukakčiai, parengė projektą  "Atminties kultūros skatinimo programa. Šiaurės Lietuvos šviesuomenė”, kurį iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba. Pusės metų trukmės projektas kėlė sau uždavinius - surengti eilę įvairių formų renginių, orientuotų daugiausia į jaunuomenę, skatinančių būtinybę vertinti kraštui ir Lietuvai svarbią valstybingumo priešaušrio praeitį ir ją atsiminti. Projektą globojo Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

Orientacinės varžybos “Goeso pėdsekiai”
Rugsėjo 21 d. Medvilionių k. ir Lieporų k. teritorijoje vyko netradicinė gyvosios istorijos – lietuvių kalbos pamoka − orientacines varžybos − „Goeso pėdsekiai“, skirta S. Goeso 100-osioms mirties metinėms. Renginyje dalyvavo mokinių grupės iš Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir Joniškio „Aušros“ gimnazijos. Renginio dalyviai, sublizgėję aktyvumu ir žiniomis, buvo apdovanoti prizais.

Mokslinė konferencija
Lapkričio 12 d. Joniškio kultūros centro II a. salėje vyko mokslinė konferencija „Bajorai von Goesai, Medvilionių dvaras ir epocha“, skirta Stanislovo von Goeso 100-osioms mirties metinėms. Konferencijoje perskaityti 5 istorikų, kultūrologų, teatrologų, literatūrologų ir paveldosaugos specialistų pranešimai, gvildenantys istorinę Medvilionių dvaro, bajorų von Goesų veiklos reikšmę lietuvybei, švietimo, kultūros, teatro istorijai. Konferencijos temą iliustravo fotografijų, leidinių bei to laikmečio daiktų paroda „Bajoras Stanislovas fon Goesas ir laikmečio ženklai“ (parengė dr. E. Vasiliauskas). Konferencijoje parodyta Joniškio KC teatro „Žiburys“ šios temos teatrinė miniatiūra. Kriukų seniūnei A. Impolienei įteikta iš projekto lėšų pagaminta atminimo lenta, žymėsianti Medvilionių dvaro reikšmę Joniškio krašto ir Šiaurės Lietuvos istorijai. Po konferencijos vykta į Medvilionių dvarvietę ir prie bajorų Goesų šeimos kapavietės.

Nuotraukos

Atminties knygų dvarelis
 Kartu su Joniškio "Aušros" gimnazija surengta akcija "Atminties dvarelis: Goeso šviesa sugrįžta". Akcijos esmė - sutelkti šios mokyklos (kuriai S. Goesas padovanojo žemės sklypą) bendruomenę sunešti nebenaudojamas knygas ir matomiausioje mokyklos erdvėje pastatyti knygų dvarelį, Medvilionių dvaro interpretaciją. Knyga yra žinių ir atminties saugykla bei perteikėja. Knygų dvarelis - simbolis, nurodantis į bajorų Goesų veiklos atminimą ir jos tęstinumą dabartyje. Akcija buvo skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, Bibliotekų metams ir Stanislovo Goeso 100-osioms mirties metinėms paminėti. Akcijai "Aušros" gimnazijos bendruomenė (biblioteka, mokiniai, mokytojai, mokytojai-senjorai ir kt.) , Joniškio "Saulės" pagrindinės mokyklos mokiniai, Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, miestelėnai padovanojo 6511 knygų. Iš jų pastatyta mokinių kūrybinga atminties dvaro interpretacija. Gimnazija užregistravo ir Lietuvos rekordą agentūroje „Factum“.
Lapkričio 23 d. „Aušros“ gimnazijos pirmo aukšto fojė surengtas dvarelio pristatymas ir „knygnešių“, architektų bei statytojų apdovanojimai. Leidykla "TYTO ALBA" apdovanojimams skyrė 50 knygų (Goesų palikuonė, šios leidyklos darbuotoja Jurgita Jalmokaitė-Igumnovienė).

Nuotraukos1    Nuotraukos2

Kultūrinė kelionė
Lapkričio 29 d. vyko kultūrinė kelionė "Bajorų Goesų pėdsakais" (J. Avyžiaus viešosios bibliotekos, "Aušros" gimnazijos, Kriukų pagrindinės mokyklos bei kiti Joniškio r. švietimo ir kultūros žmonės, dalis jų - jaunuomenė). Aplankytas Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus, Šiaulių „Aušros“ ir Jelgavos muziejų sumanyta paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“, joje ieškota sąsajų su bajorų Goesų kultūriniu kontekstu, aplankytos kitos ekspozicijos. Kitos kultūrinės kelionės stotelės  buvo Latvijos "teatro tėvo" Adolfo Alunano memorialinis muziejus, jo kapas miesto parke bei Rundalės rūmai-muziejus.

Nuotraukos

Baigiamasis projekto renginys
Lapkričio  30 d. vyko baigiamasis projekto  renginys: 1) bajorų Goesų ir jų palikuonių atminimo stendų  atidengimas (Joniškio m. Kudirkos g. 69 ir Šiaulių Senoji g. 24), 2) projekto baigiamasis vakaras, kurio metu buvo apibendrinti projekto pasiekti rezultatai bei pristatyta Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių teminių koliažų ekspozicija “Nupiešk atmintį” (tema “Bajorai von Goesai ir jų šviesus pasaulis”), 3) Klaipėdos teatro "Apeironas" spektaklis "Šiurpės" ir teatrinė provokacija lietuvybės, atminties tema.
Projekto atgarsiai ir tęstinumas
Daugelis projekto veiklų sulaukė nemenko žiniasklaidos dėmesio. Projekto paroda „Bajoras Stanislovas fon Goesas ir laikmečio ženklai“ ir koliažų paroda “Nupiešk atmintį” (tema “Bajorai von Goesai ir jų šviesus pasaulis”) eksponuotos ir 2017 m. bus eksponuojamos Joniškio “Aušros gimnazijoje”, Kriukų pagrindinėje mokykloje, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Pakruojo r. Žeimelio Žiemgalos muziejuje. 

 Nuotraukos
       
       
ARCHYVAS
NUORODOS