kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkckultura@gmail.com
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Startuoja projektas „Atminties kultūros skatinimo programa: Šiaurės Lietuvos šviesuomenė“


2016, rugsejo 22

 Sparčiai globalėjant pasauliui ir vis labiau įsigalint vartotojiškai kultūrai, palaipsniui išstumiančiai bendruomeniškumą, pilietines dorybes, visuomenė tampa vis abejingesnė mūsų tautos istorijai, paveldui, istorinei atminčiai, tautinėms vertybėms. Todėl lietuviško tapatumo, pilietiškumo, siejamo su regioninėmis atminties vietomis, skatinimo projektai šiandien yra ypač aktualūs ir svarbūs.   Atminties vietos visuomenę veikia kaip kultūriniai simboliai, keliantys kolektyvines asociacijas ir turintys kolektyvinės atminties vaizdinių telkiamąją galią, kuriantys ne tik bendrą vietos reikšmingumą, išskirtinumą, bet vienijantys bendruomenes, kurių veikla įgauna atminties pernešėjų, atminties puoselėtojų ateities kartoms reikšmę.
         Nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos  Joniškio kultūros centras vykdys Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Atminties kultūros skatinimo programa: Šiaurės Lietuvos šviesuomenė“ (renginių ciklas), skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Medvilionių dvaro bei bajorų Goesų šeimos reikšmingos veiklos kultūrinei atminčiai. Projektas remiasi į XIX a. pab. − XX a. pr. tautinio atgimimo laikotarpį, kurį būtina aktualizuoti kaip Lietuvos valstybingumo atkūrimo priešaušrį.
        Joniškio kultūros centro projektas „Atminties kultūros skatinimo programa: Šiaurės Lietuvos šviesuomenė“ orientacinėmis varžybomis, moksline konferencija, kūrybiniais konkursais, koncertinėmis  programomis bei kitomis pilietinį bendruomeniškumą skatinančiomis priemonėmis siekia istorinę atmintį paversti kultūrine, sava, artima, suvokiama kiekvienam ir brangia šiandienai.
         Šio projekto epicentras − Joniškio r. Kriukų seniūnijoje esantis „litvomanams“ bajorams von Goesams priklausęs Medvilionių dvaro pastatas, kuris istorikų laikomas valstybingumo simboliu Šiaurės Lietuvoje, buvusiu vienu iš XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos tautiškumo atgimimo sąjūdžio centrų. Šis Joniškio  šviesuomenės nuo sunaikinimo išgelbėtas ir šiuo metu saugomo kultūros paveldo objekto statusą įgijęs dvarelis suvokiamas kaip atminties vieta, žyminti čia gyvenusių itin daug lietuvybei nuveikusių bajorų Goesų šeimos visuomeninės veiklos istoriją. Būtent apie Goesų nuveiktų darbų reikšmę  bei jų galimą tąsą šiandienos kontekste ir kalba šis projektas, siekiantis nenutrūkstamai mokyti(s) reikšmingos mūsų tautai atminties.
         Verta darsyk priminti, kad bajorų Goesų dvare Medvilionyse dar XIX a. aktyviai veikė knygnešiai, buvo įkurta „daraktorinė“ mokykla, vyko pirmieji slaptieji lietuviški vaidinimai, rinkosi ir diskutavo Lietuvos elitas: Povilas Višinskis, Adomas Varnas, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, S. Jakševičiūtė-Venclauskienė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir kiti. Čia veikė pirmoji Joniškio krašto mokykla, biblioteka, buvusi saugi draudžiamųjų lietuviškų knygų slaptavietė, platinimo centras spaudos draudimo metais, teatras, oranžerija, knygynėlis, kuriam knygų buvo atsiuntęs net prezidentas Antanas Smetona. Apie 1910 m. S. Goesas padovanojo žemės sklypą Joniškio mokyklai statyti (dabar Joniškio „Aušros“ gimnazija). Goesai buvo gabių, bet neturtingų tuometinių jaunuolių išmokslinimo užsienio aukštosiose mokyklose mecenatai, vienas jų − dailininkas tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, propaguotojas ir puoselėtojas, dailės pedagogas, scenografas Adomas Varnas. Minimų bajorų kilmės šviesuolių tėvas Juozapas Goesas daug nuveikė ir Joniškio savivaldai.
           Projekto renginių globėja − Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Projekto patneriai – Kriukų pagrindinė mokykla, Algimanto Raudonikio meno mokykla.
           Projekto pradžia – rugsėjo 21 d.,  Lieporų – Medvilionių kaimuose (Kriukų sen.) vyksianti netradicinė gyvosios istorijos – lietuvių kalbos pamoka −  orientacinės varžybos „Goeso pėdsekiai“, skirta S. Goeso 100-osioms mirties metinėms paminėti, kurioje dalyvaus kelių mokyklų moksleiviai.
            Lapkričio 12 d. Joniškio KC vyks mokslinė konferencija  „Goesai, Medvilionių dvaras ir epocha“ (skiriama Stanislovo Goeso 100-osioms mirimo metinėms). Vyks ir kiti renginiai − fotografijos ir dailės parodos, koncertinės programos, baigiamasis projekto vakaras.
        Projekto metu ant pastatų ar šalia jų Joniškio mieste ir Medvilionyse bus prisegti trys informaciniai stendai (du Joniškyje ir vienas prie Medvilionių dvarelio), kuriuose bus pateikiama informacija, kur gimė, gyveno Joniškyje Goesai, kuo jie buvo reikšmingi Joniškiui ir Šiaurės Lietuvai. Ši informacija pasitarnaus Joniškio r. istorinei atminčiai bei išplės istorinio-kultūrinio turizmo objektų žemėlapį. 

ARCHYVAS
NUORODOS