kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkultura@kmd.lt
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

 Saulės festivalis telkė visuomenę istorinei atminčiai

2013, rugsėjo 26
 
Jau trečius metus iš eilės Joniškio kultūros centras rengia Saulės festivalį, skirtą Saulės mūšio pergalei ir Baltų vienybės dienai, o šio visai Lietuvai svarbaus istorinio įvykio minėtuvės remiasi Joniškio kultūros darbuotojų puoselėjama jau antrą dešimtmetį trunkančia tradicija.

Telkė visuomenę kurti kartu

Šįmet festivalio organizatoriai telkė joniškiečius būti ne tik žiūrovais, bet ir festivalio dalyviais, kviesdami įvairius gebėjimus demonstruoti keliuose kūrybiškumo konkursuose. Svarbiausias jų, reikalaujantis daugiausiai kūrybinių pastangų – šiuolaikinės istorinės dainos sukūrimo ir atlikimo konkursas. Konkursinėje dainoje bet kokiu muzikavimo stiliumi turėjo būti atskleidžiama etiška pozicija į tam tikrus istorinius, karinius įvykius. Tad konkursui reikėjo pateikti ir dainos tekstą, ir muziką, sykiu dainą atlikti viešai Saulės festivalio metu. Konkursui pateiktos 5 savos kūrybos dainos istorine tematika: savo kūrybos dainas atliko Egidijaus Godliausko ir Evaldo Katino kūrybinė grupė, Virginijos Pučkuvienės, Nijolės Vaičiulytės Mykolaitienės, Linos Valiukonytės ir Egidijaus Godliausko kūrybinė grupė, Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinys Mantas Baltutis, Aistės Tuminaitės, Jono Griciaus ir Virgitos Tuminienės kūrybinė grupė, Jolitos Gubevičiūtės, Jono Griciaus ir Nijolės Vaičiulytės-Mykolaitienės kūrybinė grupė. Konkursantus vertino profesionali menų klubo „Kaukoras“ (Vilniaus universitetas) improvizacinio folkloro grupė, vadovaujama Vytauto Lukšo, ir istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas. Išties vyko karštos komisijos diskusijos dėl pagrindinio laureato, kuriam buvo skirta 500 litų premija... Ją laimėjo „Aušros“ gimnazijos mokinys, repuotojas Mantas Baltutis – už puikią dainos aranžuotę (sumanymą), temos originalumą. Visi kiti konkurso dalyviai apdovanoti „Vagos“ knygyno čekiais knygoms bei organizatorių padėkomis.
 
Skelbti dar trys saviraiškos konkursai – pergalės vainikų, baltų kultūros ženklų-instaliacijų bei šiuolaikinių madų kostiumų su žiemgališkais akcentais – sulaukė tikro visuomenės kūrėjų antplūdžio! Šiuolaikinės mados kostiumus sukūrė ir Saulės festivalyje demonstravo Joniškio kultūros centro Kirnaičių skyrius, Mato Slančiausko progimnazija, Joniškio moterų asociacijos narė, tautodailininkė Dalia Petraitienė, Joniškio žemės ūkio mokykla. Jaunoji menininkė Jolita Vaitkutė iš „Aušros“ gimnazijos sutelkė jaunimą piešti tekstiliniais dažais ant marškinėlių baltų kultūros motyvais. Pergalės vainikus ir floristines instaliacijas festivaliui sukūrė Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrija, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyrius, Kunigaikščio Vykinto Žemaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius, Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyrius, Kalnelio kaimo bendruomenei „Sidabrė“, Joniškio žemės ūkio mokykla, Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, Mato Slančiausko progimnazija, „Aušros“ gimnazija, Maldenių kaimo bendruomenė, Mindaugių pagrindinės mokyklos Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriaus būrelis „Šermukšniukai“, Joniškio kultūros centro kaimiškieji skyriai. 
Kai kurios organizacijos pateikė net po kelis kūrinius...

Visi įsijungę be išimties buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis su Saulės festivalio logotipu bei Joniškio KC padėkomis. Visų kūrėjų darbai demonstruoti viešai: pergalės vainikai − vadinamoje pergalės sienoje, suformuotoje iš šiaudų rulonų, o baltiškų simbolių skulptūros-instaliacijos papuošė festivalio žaliąją erdvę. Organizatoriai visiems dalyviams širdingai dėkojo už tai, kad jie tapo Saulės festivalio scenografijos bendraautoriais.

Atminties apeigų ritualas − su viltimi

Saulės festivalis prasidėjo rytmetį iškilmingu Saulės mūšio pergalės 777 metinių minėjimo ritualu Jauniūnuose, Saulės mūšio pergalės istorinėje vietoje, kur tradiciškai atminimo ugnį įžiebė istorijos klubo „Semigallia“ entuziastai, lydini jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Ratilis“ vaidilučių, dainų ir baltiškosios muzikos auką atnašavo improvizacinio apeiginio folkloro grupė „Kaukoras“ iš Vilniaus. Paminklinį akmenį apjuosus ąžuolų girlianda, tartas ir politikų, istorikų bei kultūros žmonių sveikinimo žodis. Joniškio r. savivaldybės administracijos direktorius Voldemaras Bandžiukas sveikindamas su švente pabrėžė, kad per artimiausius du metus tikimasi su valstybės pagalba galutinai įrengti Saulės mūšio pergalės memorialą. Istorikas profesorius Romas Batūra priminė Saulės mūšio istorinę reikšmę Lietuvai ir Europai. Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas Hubertas Smilgys, taip pat pažėręs minčių apie šio istorinio įvykio atminties puoselėjimo svarbą, apdovanojo Saulės-Šiaulių mūšio pergalės atminimo medaliu rašytoją, redaktorių Vladą Buragą už kultūrinę veiklą, įprasminančią Saulės mūšio pergalę.  Į minėtuves atvyko būrelis visuomenės atstovų bei sambūrio „Rie2“ dviratininkai.

Festivalį atidarė šokančio jaunimo sąspietis

Po pusiaudienio visi besidomintys baltiškos kultūros renginių organizavimo ypatumais, baltiškų mitų bei jų simbolių panaudojimu renginiuose, idėjų raiška rinkosi į Joniškio kultūros centro II aukšto salę, kur vyko jaunojo menininko Vytauto Lukšo paskaita „Menamas menas ir besirutuliojantis ritualas“. Gausiai susirinkę klausytojai turėjo progą pamatyti Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus fotografijų parodą „Garuoza: istorinė atmintis – kultūrai“.

Saulės festivalis atidarytas lauko estradoje ugnies aukurų įžiebimu ir istoriniu jaunimo šokiu – sąspiečiu, kuriam choreografiją sukūrė Vitoldas Krajinas. Į sąspietį įsijungė ir šokį šoko per 100 jaunųjų šokėjų iš kolektyvo „Ratilis“, Mato Slančiausko, Žemės ūkio mokyklos. Šokyje susijungė karo ir taikos temos, praeitis ir dabartis. Virš žiūrovų galvų praskriejo ir didžiulis specialiai pagamintas festivalio simbolis – varnas... Visus susirinkusius sveikino Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis, istorikas Romas Batūra. Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas Hubertas Smilgys be sveikinimų dar pateikė ir siurprizą – Joniškio kultūros centro direktorės pavaduotoją Iloną Osipovą už visapusišką Saulės mūšio įvykio reprezentavimą kultūrine veikla apdovanojo Saulės-Šiaulių mūšio pergalės atminimo medaliu bei fotoalbumu „Šiauliai“.

Visų Lietuvos etninių regionų folkloro mūšis tarmiškai

Vėliau susiburta vienai iš spalvingiausių kostiumais, šnekta ir tradicijomis festivalio daliai −  Lietuvos etninių regionų folkloro, amatų, kulinarinio paveldo mūšiui tarmiškai, kurio „karvede“ tapo visiems žinoma Šiaulių šiuolaikinio folkloro grupės „Kitava“ vadovė Rasa Stoškuvienė. Mūšyje savo pasirodymais rungėsi: už Dzūkiją − Lazdijų r., Kučiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Parinkcis“ (vadovė Jolita Karaliūnienė), už Aukštaitiją − Rokiškio KC folkloro ansamblis „Gastauta“ (vadovė Nida Lungienė), už Žemaitiją − Telšių r., Nevarėnų KC Buožėnų filialo liaudiškos muzikos kapela „Buožinta“ (vadovas Vidmantas Sabaliauskas), už Mažąją Lietuvą − Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“ (vadovė Giedrė Pocienė), už Suvalkiją − Kalvarijos savivaldybės KC folkloro ansamblis „Diemedis“ (vadovė Žydruolė Mankauskaitė – Zenevičienė), nuo užsienio lietuvių − Rygos lietuvių pagyvenusių tautinių šokių kolektyvas „Bijūnas“ (vadovas Rolandas Žalnierius). Nors gamta grūmojo tamsiais debesimis ir kartkartėmis krapnojo lietus, aikštėje netilo plojimai, sukosi ir dalyvių, ir žiūrovų poros...

Amatai, kulinarinis paveldas ir istorinė ripka!

Festivalyje buvo gausu kulinarinio paveldo kiemelių, įvairių etninių regionų amatų demonstravimo, ragavome keptinio alaus iš Rokiškio, gardžiavomės sūriais, namine duona, įvairiausiomis košėmis, sriubomis ir kitais gardumynais, savo kepiniais vaišino ir kavinė „Kavakukis“.
Jaunimas turėjo galimybę išbandyti senovės lietuvių nuo XV a. pamėgtą žaidimą ritinį (arba ripką). Žaidimo tradicija siekia Vytauto Didžiojo laikus, jį žaisdavo didžiojo kunigaikščio kariaunos kareiviai fiziniam pasirengimui bei ištvermei stiprinti. XVII amžiuje Daukantas rašė: „Ritinis buvo lietuvių jaunuomenės, kalnėnų ir žemaičių, kaipo didžiausia karo mokslinyčia...“. Žaidimą žaisti mokė šio žaidimo propaguotojai Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos atstovai. Nei žaidėjų, nei sportinio azarto netrūko...

Didysis koncertas ir ugnies misterija

Pagaliau scena atiduota įvairioms vienaip ar kitaip su baltiškaja kultūra susijusioms koncertinėms grupėms. Klausėmės improvizacinio folkloro grupės „Kaukoras“, grupės „Tykiai“ tradicinių, improvizuotų ir supopuliarintų liaudies dainų, vėliau  − charizmatiškosios grupės „Saulės broliai“. Niekas nelieka abejingas jau trečius metus Saulės festivalyje koncertuojantiems, siautulinga muzika išsiskiriantiems „Obscurus orbis“ iš Latvijos, tad ir šįkart šoko visi! Ypač žiūrovus užkaitino patriotinės grupės „Thundertale“ dainos. Festivalį karūnavo ypač graži „Viduramžių pasiuntinių“ meistrų  ugnies šou programa. 
  
      Daugiau  nuotraukų

DalytisARCHYVAS
NUORODOS