kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkultura@kmd.lt
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Valstybės atkūrimo dienos šventėje – garbingiausi rajono apdovanojimai


2013, vasario 18
 
Vasario 16-ą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę miestelėnai ir svečiai pradėjo prie Nepriklausomybės paminklo tradiciniu minėjimu. Suplevėsavo trispalvė, įspūdingu ritualu su tautinėmis juostomis įžiebtas ugnies aukuras (jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Ratilis“), skambėjo tautinė giesmė ir dainos (JKC choro grupė), rajono valdžios atstovų sveikinimo kalbos. Paminklas papuoštas Joniškio partijų, įvairių organizacijų bei svečių (Duobelės ir Aucės iš Latvijos delegacijos) Lietuvos vėliavos spalvų gėlių puokštėmis bei degančiomis žvakelėmis.
Šventė pratęsta Joniškio kultūros centre iškilminga Joniškio miesto globėjo – Mykolo Arkangelo statulėlės, teikiamos iškiliausiam metų joniškiečiui, garbingos Mato Slančiausko premijos bei kitų rajono savivaldybės apdovanojimu ceremonija. Į Kultūros centrą sukančius joniškiečius maloniai nuteikė tautinės vėliavos spalvų girliandomis papuoštos pastato prieigos (JKC jaunimo kultūros klubas „ETC“). 
Už svarų indėlį į Joniškio rajono istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimą (sėkmingai rengiamus ir įgyvendinamus Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus, gražinančius Žagarės kraštą, už tradicinio Žagarės vyšnių festivalio organizavimą ir Joniškio krašto garsinimą) Mykolo Arkangelo statulėle apdovanotas Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys, Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas. Įteikti ir du Joniškio rajono savivaldybės padėkos ženklai. Vienas − Tarybos nariui Romualdui Franckaičiui už Joniškio krašto garsinimą, aktyvią veiklą plėtojant stalo teniso sportą rajone, kitas – Evaldui Keršiui už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą, Joniškio krašto garsinimą, sportinių tradicijų puoselėjimą. Taip pat įteikta ir Mato Slančiausko premija, kurios skyrimu siekiama pagerbti žymaus kraštiečio, lietuviškos spaudos platintojo, poeto ir tautosakos rinkėjo Mato Slančiausko atminimą. Šiais metais premija atiteko Stasei Sinkevičienei, kurios darbas „Kriukų mokykla: praeitis, atverta ateičiai“ (knyga ir kompaktinis diskas), anot premijos laimėtojo nustatymo komisijos, labiausiai atitiko M. Slančiausko premijos dvasią. Puikią ceremoniją dainomis, šokiais, stilizuota vaidyba apjungė JKC jaunimo dainavimo studijos ir kultūros klubo „ETC“ nariai, JKC šiuolaikinių šokių grupė „Stichija“, „Aušros“ gimnazijos tautinių šokių šokėjos, šiuolaikinių šokių grupės „Kaprizas“ ir „Šėlsmas“.
Po apdovanojimo ceremonijos šventinį Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą tęsė grupės „Electric ladies“ koncertas. 

 
  
 Nuotraukos
 
  

ARCHYVAS
NUORODOS